Werkwijze

Uw wensen

 

Met onze architectuur streven wij ernaar om optimaal invulling te geven aan uw huidige én toekomstige wensen en mogelijkheden. Onze architectuur is hierin een middel om op unieke wijze te kunnen wonen, te recreëren of ondernemen. Graag worden wij meegenomen in uw motivaties, dromen en randvoorwaarden. Een bestaande gebouwde situatie kan een van deze randvoorwaarden zijn. De ruimtelijke en technische mogelijkheden van een bestaand gebouw maken wij op een pakkende manier voor u inzichtelijk.

Onze werkwijze is zowel creatief als exact.

 

Wij brengen verschillende ruimtelijke en architectonische concepten in kaart en toetsen deze aan de vastgestelde randvoorwaarden, zoals budget, flexibiliteit of duurzaamheid. Hiermee bieden we u een waardevol middel om tot het beste ontwerp te komen. Door het ontwerp in BIM uit te werken, kunnen wij de samenwerking in het ontwerpteam optimaal faciliteren. te monitoren, te communiceren en uit te werken.

 

 

 

 

Wij streven naar “future proof architecture”.

 

Voor verschillende fasen in de gebruiksduur van het project, ontwikkelen wij meerdere scenario’s die rekening houden met de kosten en baten (in brede zin van het woord) in de betreffende fase en mogelijkheden scheppen voor de volgende fase.

Door modulair, aanpasbaar en flexibel te ontwerpen kunt u inspelen  op transformatie, groei en krimp in de toekomst.

 

 

 

Bezoekadres:

Javastraat 58

1094 HK Amsterdam

Script Architecture

KvK nr: 69119953

E-mail: mail@scriptarchitecten.nl

Postadres:

Javastraat 146-d

1095 CK Amsterdam